Tankekartan är våra tankar om internet, sen tittade vi på film.

vi har lärt oss att internet är en stort nätverk.

Tankekartan är våra tankar om internet, sen tittade vi på film.

vi har lärt oss att datorer pratar med ettor och nollor.

vi har lärt oss om domänen och i Sverige heter det .se.

och att alla datorer har en ip-adresse.

image

gjord av Maya.