HEJ! Vi  jobbar med internet.internet är ett nätverk.I Sverige slutar tilleksempel om det är något som man söker på så slutar det kanske med .se då kommer det från Sverige och i Finland slutar det med .fi men i Sverige kan det också sluta med com eller något och då visar det inte om det kommer i från.Vi tycker att internet är you tube,SVT,mail,Netflix,Google,wifi,Flickr och instagram

vänliga hälsningar Meja och Amanda